Vad är WEB SBA (Webbaserat Systematiskt Brandskyddsarbete)?

Webbaserat Systematiskt Brandskyddsarbete, vilket förkortas som WEB SBA, är ett modernt sätt att hantera allt arbete som har med det systematiska brandskyddsarbetet att göra. Det innebär att man har ny teknik bakom hur arbetet struktureras. Systemet är istället internetbaserat som mycket tydligt visar hur man bör arbeta med SBA. Vidare så kan man också via ett WEB SBA koppla upp flera datorer, mobiltelefoner, surfplattor för att alltid ha dessa tjänster tillgängliga. 

På så sätt kan man utöka ansvaret till flera personer och alla inom ett företag har tillgång till hur arbetet inom det systematiska brandskyddet fungerar. Via en implementering har man all information samlad på ett och samma ställe, alla processer och rutiner finns lättillgängligt, man får påminnelser om olika viktiga datum med mera.

Hur skaffar man ett WEB SBA?

Först och främst finns det individer som anser att ett WEB SBA inte är nödvändigt och menar att man redan har allt strukturerat inom SBA. Visst kan det vara så, men att skaffa ett sådant system innebär i praktiken att man gör allt arbete ännu mer säkert, då man inte kan gå miste om viktiga dokument, processer, rutiner och datum. Med teknikens hjälp slipper man onödig huvudvärk. 

Att skaffa sig ett WEB SBA är inte speciellt svårt utan det finns flera företag som idag erbjuder sådana system. Det innebär att man som företag köper in licenser så att man kan använda det webbaserade systemet. Man får oftast hjälp med själva implementeringen, så att allt går rätt till. Det är viktigt att man som kund känner sig säker med hur systemet hanteras så att inget faller mellan stolarna. ​​